แนวคิดโครงการ >
“บ้านปลื้มสุข” กำเนิดขึ้นจากแนวคิดที่นำจุดเด่นของการ ออกแบบ ระหว่างบ้านทรงไทย กับ บ้านแบบตะวันตก รวมกับความทันสมัย ทำให้เกิดรูปแบบสไตล์เฉพาะตัวขึ้น เรียกว่า โมเดิร์นไทย
แบบบ้าน >
บ้านที่ตอนโจทย์ทุกวิถีชีวิตคนไทย ที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วย ตัวคุณเอง